- Introduction
- Characters
- Techniques
- Fights
- Les Halls
- Origins
- La Chronologie
- Weight Classes

 
  - Volumes
- ScanTrads
- Artbooks
- Posters
- The Author

 
  - Direction
- Voice actors
- Episodes
- DVD
- OAV

 
  - Wallpapers
- Colorizations
- Animated gifs
- ScreenShots
- Sprites
- Userbars
- FanArts
- DVD Covers

 
  - HNI-TV
- Radio
- Original Sound Track
- Anime Music Videos
- Videos
- Jeux Vidéos
- Flash Games

 
  - Figurines
- Celluloïds
- Trading Cards
- Interviews
 
  - Home
- Contest
- Newsletter
- Forum DynamiteGlove
- Links
- F.A.Q.
- IRC Channel
- Guest Book
- Staff

 
 
 
 

Réalisation»Season 1
Jap Title : Hajime No Ippo - The Fighting
US Title :
The Fighting Spirit
Adaptation from manga of :
Jyoji Morikawa
Number of episodes: 76 + 1 OAV + 1 Special TB
Prodution year:
2000-2002
Producer :
VAP
Animation studio:
Madhouse
French editor: Kero Video (RCP) Declic Images
French Dub : Studio Lincoln
French sub titles : TGK
 
»Season 2
Jap Title: Hajime No Ippo - New Challenger
US Title : The Fighting Spirit - New Challenger
Adaptation from manga of
Jyoji Morikawa
Number of episodes: Unknown
Prodution year :
2009
Producer :
VAP
Animation studio : Madhouse


»Season 1
Director : Satoshi Nishimura
Synopsis :
Tatsuhiko Urahata
Storyboard :
Satoshi Nishimura
Setting :
Kenichi Kawamura
Script
: Kazuyuki Fudeyasu
Finitions : Dr. Movie, Tezuka Production, Cats, Heewon
Original manga
: Jyoji  Morikawa
Character Design
: Koji Sugiura
Art Director
: Koji Sugiura
Lead Animation
: Masaki Hosoyama, Satoshi Tazaki
Set :
Atelier BWCA
Photography :
Studios Cosmos
Colours:
Akihiko Kizaki
Special effects:
Kumiko Taniguchi
Muisc
: Tsuneo Imahori
Sound effects
:
Kenji Koyama
Sound effects aids
: Leiji Matsumoto , Tsutomu Kashiwakura
Montage : Osamu Teruchi
Telecinema :
Makoto Imazuka
Videomontage :
Minoru Yamanote
 
»Season 2
Director: Jun Shishido
Synopsis :
Kazuyuki Fudeyasu
Original manga
: Jyoji  Morikawa
Adaptating supervision: Sugiura Koji
Serie composition:
Fudeyasu Kazuyuki
Character Design
: Koji Sugiura
Art Director : Kaneko Hidetoshi
Lead Animation
: Noriyuki Fukuda
Sound Director : Toshihiko Nakajima
Photographer :
Kumasawa Hiroya
Colours :
Tanaka Chiharu
Music
: Yoshihisa Hirano
Montage :
Terauchi Satoshi


Keiji Fujiwara (Kimura), Rikiya Koyama (Takamura), George Morikawa (mangaka), Kohei Kiyasu (Ippo) and Wataru Takagi (Aoki).

Ippo Makunouchi : Kouhei Kiyasu
Ichiro Miyata :
Tomokazu Seki
Ryuchi Hayami :
Kouji Tsujitani
Ryo Mashiba :
Masahiko Tanaka
Takeshi Sendo :
Masaya Onosaka
Tatsuya Kimura :
Fujiwara Keiji
Mamoru Takamura :
Koyama Rikiya
Masaru Aoki :
Takagi Wataru
Keigo Okita :
Hiroaki Hirata
Takuma Saeki :
Kiyoyuki Yanada
Alexander Volg Zangief :
Toshiyuki Morikawa
Eiji Date :
Masaki Aizawa
Akira Shigeta :
Hiroyuki Yoshino
Kumi Mashiba :
Sanae Kobayashi (Saison 1) Hirata Yuka (Saison 2)
Genji Kamogawa :
Kenji Utsumi
Minoru Fujii : Kenichi Ono
Mari Iimura : Emi Shinohara
Miyata-san : Unshou Ishizuka
Masahiko Umezawa : Mitsuaki Madono
Tomiko : Shoko Tsuda
Mr. Sakaguchi : Minoru Inaba
Arnie Gregory : Takaya Kuroda